מדיניות ותנאים

פודקאסטר ו/או Podcaster (להלן: "האתר") הוא מיזם ישראלי המופעל מטעם חברת Netolink ישראל. לפיכך, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של החברה, הם המדיניות והתנאים של המיזם, לפי השינויים המותאים בעניין זה.

בנוסף לאמור בפסקה קודמת, חלים ההוראות הכתובות בהמשך עמוד זה.

האתר מציג את המידע באמצעות טכנולוגיה לשיתוף והצגה של פודקאסטים על גבי נגני שונים. הטכנולוגיה לשיתוף ולהצגה ניתנת על ידי מערכות ניהול תוכן או מערכות ניהול פודקאסטים שונים, לרבות כלים המספקים קבצים מסוג RSS או FEED או XML או קבצים אחרים.

מובהר בזאת כי האתר אינו מעתיק את התוכן, אינו משתמש בזכויות היוצרים של יוצר הפודקאסט ואינו מציג את עצמו ככזה. אין בהצגה של פודקאסטים באמצעות הטכנולוגיה בתור פגיעה כזו או אחרת בזכויות היוצרים. הטכנולוגיה נמצאת גם בשימוש על ידי החברות הגדולות בעולם כמו Google Podcast, Apple Podcast וגופים אחרים.

האתר אינו מוריד את התמונות הנלוות לפודקאסט, אלא רק מציג את התמונות שהועלו על ידי יוצר הפודקאסט אל המערכת לניהול שלו.

מי מטעם האתר רשאי להציג מעת לעת מודעות או פרסומות, בעמודים השונים, לרבות בעמוד בו מוצג נגן הפודקאסט. מובהר בכך כי האתר או מי מטעמו אינו משפיע על התוכן המוצג במודעות אלו ואין לו שליטה על כך. לצורך כך יש להשתמש ולהיעזר בכלים שונים למניעת העדפות של מודעות.

מבלי לגרוע מכלליות הפסקה הקודמת, יוצר הפודקאסט אינו זכאי לקבל כל תמורה בעד הצגת הפודקאסט ואינו זכאי לרווחים, ככל שיהיו כאלו בעד הצגה של תוכן ממומן, לרבות מודעות למינהן.

האתר או מי מטעמו, אינם אחראים לכל התוכן המוצג או המושמע באמצעות הפודקאסט, ולא להשלכות כתוצאה מכך – ולרבות בעניין אמינות, הסתכמות על המידע ועניינים אחרים. מובהר כי כל טענה כלפי האתר בעניין מידע או תוכן המוצג או המושמע על ידי הפודקאסטים תידחה על הסף.

הצגת הפודקאסט באתר או שיתופו ברשתות החברתיות של האתר, אינם מביעים את דעת האתר או מי מטעמו על הנושא. אין זה אומר כי האתר או מי מטעמו בעד או נגד, או משתייך לאוכלוסייה מסויימת. האמור מתייחס בעיקר לנושאים פוליטיים וביטחוניים, אך תקף לגבי שאר הנושאים כאחד.

מי שאינו מסכים לתנאים אלו, לא רשאי לעשות שימוש באתר.