מדיניות ותנאים

פודקאסטר ו/או Podcaster (להלן: "האתר") הוא מיזם ישראלי המופעל מטעם חברת Netolink ישראל. לפיכך, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של החברה, הם המדיניות והתנאים של המיזם, לפי השינויים המותאים בעניין זה.

בנוסף לאמור בפסקה קודמת, חלים ההוראות הכתובות בהמשך עמוד זה.

שימוש באתר

שימוש באתר מתאפשרת רק למשתמש אשר מסכים לתנאים אלו. מי שאינו מסכים, לא רשאי לעשות שימוש באתר.

האתר מציג את המידע באמצעות טכנולוגיה לשיתוף והצגה של פודקאסטים על גבי נגני שונים. הטכנולוגיה לשיתוף ולהצגה ניתנת על ידי מערכות ניהול תוכן או מערכות ניהול פודקאסטים שונים, לרבות כלים המספקים קבצים מסוג RSS או FEED או XML או קבצים אחרים.

מובהר בזאת כי האתר אינו מעתיק את התוכן, אינו משתמש בזכויות היוצרים של יוצר הפודקאסט ואינו מציג את עצמו ככזה. אין בהצגה של פודקאסטים באמצעות הטכנולוגיה בתור פגיעה כזו או אחרת בזכויות היוצרים. הטכנולוגיה נמצאת גם בשימוש על ידי החברות הגדולות בעולם כמו Google Podcast, Apple Podcast וגופים אחרים.

האתר אינו מוריד את התמונות הנלוות לפודקאסט, אלא רק מציג את התמונות שהועלו על ידי יוצר הפודקאסט אל המערכת לניהול שלו.

מי מטעם האתר רשאי להציג מעת לעת מודעות או פרסומות, בעמודים השונים, לרבות בעמוד בו מוצג נגן הפודקאסט. מובהר בכך כי האתר או מי מטעמו אינו משפיע על התוכן המוצג במודעות אלו ואין לו שליטה על כך. לצורך כך יש להשתמש ולהיעזר בכלים שונים למניעת העדפות של מודעות.

מבלי לגרוע מכלליות הפסקה הקודמת, יוצר הפודקאסט אינו זכאי לקבל כל תמורה בעד הצגת הפודקאסט ואינו זכאי לרווחים, ככל שיהיו כאלו בעד הצגה של תוכן ממומן, לרבות מודעות למינהן.

האתר או מי מטעמו, אינם אחראים לכל התוכן המוצג או המושמע באמצעות הפודקאסט, ולא להשלכות כתוצאה מכך – ולרבות בעניין אמינות, הסתכמות על המידע ועניינים אחרים. מובהר כי כל טענה כלפי האתר בעניין מידע או תוכן המוצג או המושמע על ידי הפודקאסטים תידחה על הסף.

הצגת הפודקאסט באתר או שיתופו ברשתות החברתיות של האתר, אינם מביעים את דעת האתר או מי מטעמו על הנושא. אין זה אומר כי האתר או מי מטעמו בעד או נגד, או משתייך לאוכלוסייה מסויימת. האמור מתייחס בעיקר לנושאים פוליטיים וביטחוניים, אך תקף לגבי שאר הנושאים כאחד.

האתר רשאי להוסיף מידע, להסיר מידע או לבצע שינויים בכל עמוד פודקאסט, לרבות בעמוד פודקאסט מסויים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לרבות בעניין, אך לא רק, הכותרת, התיאור, פרטי הפודקאסט, הקישור, הקטגוריה ועוד.

מדיניות הוספת פודקאסט

האתר מאפשר למשתמשים להוסיף פודקאסט או לשתף את המפעילים של האתר בעניין פודקאסט שיש להוסיף אותו לאתר.

על מנת להוסיף פודקאסט לאתר, יש למלא פרטים על הפודקאסט, כאמור בטופס ההוספה, וכן פרטים נוספים של מגיש הבקשה. המידע של מגיש הבקשה משמש לצורך יצירת קשר עימו לאימות הנתונים או להשלמתם, או לצרכי אבטחה, בטיחות או עניינים נוספים למילוי החוק.